Balans och kroppskontroll

Träning med balansboll/balansplatta är ett viktigt verktyg vid rehabilitering av hundar men också i ett friskvårdssyfte, att stärka och förbättra hundens rygg- och bukmuskulatur. Hundens bål/midja tenderar annars att bli svag och utan dessa muskler riskerar hunden skada sig på sikt. För att hunden ska kunna använda sina bakben på ett korrekt sätt krävs en bra ryggmuskulatur. 

Det är det instabilia underlaget som bidrar till denna effektiva träning som dessutom är mycket skonsam om den utförs på rätt sätt. Träningen liknar den belastning hunden utsätts för till vardags. När hunden rör sig i skog och mark, hoppar, gräver och jagar är den i hög grad beroende av kroppens stabiliserande muskler kring alla kroppens leder. Det är dessa stabiliserande muskler hunden tränar.

Träning på balansboll bygger upp hundens rygg- och bukmuskulatur och svaga leder stärks samtidigt som man tränar balans och förbättrar hundens kroppsuppfattning. Hunden blir starkare, smidigare, rörligare samtidigt som hundens koordination och självförtroende ökar. Träningsformen är också en kontaktskapande aktivitet mellan dig och din hund.


Kort och gott, det du får är en stark, hållbar, glad hund med gott självförtroende som tycker om att göra saker tillsammans med dig


Säkerhet

Vid balansbollsträning är säkerheten viktig

Ha alltid kontroll på bollen så att den inte rullar iväg. Var gärna två personer i början så ni alltid har kontroll så hunden inte skadar sig eller blir skrämd.Balansbollsträning ökar/förbättrar

  • Muskelstyrka
  • Rörlighet/smidighet
  • Ledernas stabilitet
  • Hållning
  • Balans
  • Koordination
  • Kroppsuppfattning
  • Motivation
  • Självförtroende
  • Kontakt
Kurs i Balans och kroppskontroll

Vill du ge din hund bättre förutsättningar att hålla hela livet? Tränar du och din hund på hög nivå men når inte ända fram? Skadar sig din hund gång på gång? Har din hund ryggproblem? Behöver du stärka din hunds självförtroende? eller vill du och din hund bara göra något kul ihop? Då bör du pröva kurs i Balans och kroppskontroll. Alla hundar över 6 månader är välkomna då träningen individanpassas. Hunden ska så långt du känner till vara frisk


 Aktuella kurser 


Anmälan till Prova på tillfälle gör du även här


Vill du ha enskild träning så bokar du det direkt med mig via mail eller telefon.