Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH

BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet och bidrar till ökad kännedom och förståelse för rasers egenskaper och särdrag. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras, och specialklubbar.
Utifrån de reaktioner din hund visar vid de sju olika momenten kommer du få en tydligare bild av var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver mer stöd och uppmuntran.

Beskrivningen kan också ge dig en förklaring till uppträdande och agerande hos din hund som du uppfattar som krävande.


Du och din hund behöver inte ha några förkunskaper och det fodras inga förberedelser eller att din hund måste vara lydig. 

Du får hela tiden instruktioner av testledaren som går med dig och din hund längst banan och visar hur du ska gå till väga vid varje moment..Läs mer om BPH på Svenska Kennelklubbens hemsida, www.skk.se/bph

Där hittar du också de arrangörer som anordnar BPH. Arrangören är ansvarig för det praktiska genomförandet och är auktoriserad av Svenska Kennelklubben.


Du hittar mig som testledare hos Södra Älvsborgs Kennelklubb som är arrangör för BPH